Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe
postheadericon Rodzice, Nauczyciele


Poprawiony (czwartek, 23 lutego 2017 16:35)

 

postheadericon Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) promuje działania na rzecz bezpiecznego zachowania w Internecie. Trafia do różnych grup społecznych -  uczniów, rodziców i nauczycieli.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest od 2005 roku przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”. Główną ideą narodowych obchodów DBI jest inicjowanie lokalnych działań, w ramach których dzieci, młodzież i nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabrzu od kilku lat bierze czynny udział w obchodach  Dnia Bezpiecznego Internetu, organizując warsztaty, spotkania i happeningi. W tym roku, już po raz drugi, specjaliści PPP przyjęli zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 28 w Zabrzu – Pani Bożeny Olichwer do współpracy w ramach DBI.


W związku z powyższym Panie - Zuzanna Bizuk oraz Joanna Dorocicz spotkały się 10.02.2017 r. z uczniami klas I – III SP 28, by przekazać im najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.


Następnie, zaproszeni pracownicy PPP, wraz z Dyrektorem naszej placówki – Panią Urszulą Koszutską przyglądały się niezwykle ciekawemu przedstawieniu teatralnemu przygotowanemu przez uczniów SP 28,  propagującemu hasło tegorocznego DBI – „Lepszy Interenet zależy od Ciebie”.


 

postheadericon Rusza XVI edycja ZTU w Zabrzu


 

postheadericon Ludzie Sukcesu

„Ludzie sukcesu”
W ramach zainicjowanego przez Pracownię Poradnictwa Edukacyjno-Zawodowego
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu
projektu „Ludzie sukcesu” w dniu 15 lutego 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie tematyczne w cyklu.


Projekt, realizowany we współpracy z doradcami zawodowymi zabrzańskich szkół, ma być okazją do poszerzania świadomości uczniów dotyczących możliwości i wyzwań związanych z podejmowaniem i realizacją własnej kariery zawodowej poprzez spotkania


z osobami o szczególnych osiągnięciach w wybranych dziedzinach.
Pierwsze spotkanie poświęcone było branży przemysłowo-budowlanej.
Gośćmi spotkania byli: Pani Gabriela Pudlo-Chojnacka, Prezes firmy P.G.B. i P.H. „POCH”


oraz  Pan Marcin Jadczyk, Dyrektor generalny w firmie SOR-DREW.


Uroczystego otwarcia dokonała Pani Urszula Koszutska Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu.
Inaugurację projektu swoją obecnością uświetnili: Pani Alina Nowak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, Pani Elżbieta Korecka - Dyrektor Biura Cechu Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu, a także Pan Maciej Osuch wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach.
Zaproszeni goście podzieli się swoimi doświadczeniami dotyczącymi m.in. początków ścieżki zawodowej, dokonywanych wyborów i czynników decydujących o przebiegu ich kariery oraz czym jest dla nich sukces.
Aktywną postawą wykazali się biorący udział w spotkaniu uczniowie zabrzańskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zadając zaproszonym gościom wnikliwe pytania.


Takie bezpośrednie spotkanie osób będących na początku swojej drogi zawodowej lub stojącej przed koniecznością dokonywania pierwszych ważnych wyborów edukacyjno-zawodowych z ludźmi doświadczonymi, mogącymi pochwalić się  licznymi osiągnięciami, było niewątpliwie okazją do głębszego poznania specyfiki danej branży oraz dyskusji na temat wzajemnych oczekiwań.


Pozwoli ono młodzieży zastanowić się nad tym, czym jest sukces zawodowy i jakie działania należy podejmować, by stał się on czymś rzeczywistym a nie pozostał jedynie
w sferze marzeń.


Ze swojej strony zaproszeni goście starali się podpowiedzieć młodym ludziom, jakie w ich oczach są kluczowe czynniki wspierające i przeszkadzające w inicjowaniu i rozwoju własnej kariery zawodowej.
Szkoły uczestniczące w spotkaniu otrzymały pamiątkowe upominki od zaproszonych gości.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i było ciekawym doświadczeniem dla wszystkich uczestników, a z ramienia Poradni poprowadzili je Beata Lisowska i Sławomir Piwowarek.


 

postheadericon Erasmus+

W związku z planowanym wyjazdem drugiej grupy młodzieży na miesięczne praktyki zawodowe do Saint Etienne we Francji w ramach Programu Erasmus+, 08.02.2017r. na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło się spotkanie z uczniami celem przygotowania psychologicznego młodzieży do pobytu w obcym kraju. W spotkaniu uczestniczyło 20 uczniów z czterech zabrzańskich szkół ponadgimnazjalnych.

Poprawiony (poniedziałek, 13 lutego 2017 12:39)

 
Więcej artykułów…